วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30-12.00   ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการประชุมผู้บริหารสถานศึกษานอกสถานที่ระหว่างวันที่ 6 -7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จังหวัดตรัง  ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  นายธนาวุฒิ รักษ์หนู