วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.00 น.   จัดงานเกษียณข้าราชการครูและลูกจ้างประจำทั้งเขต  วิภาวดีแกรนด์บอลรูม อำเภอเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี  นายธนาวุฒิ รักษ์หนู