วันที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.00-16.00   ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  นายสำเริง สุวรรณพงค์