วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00 - 14.00   ประชุมติดตามการดำเนินการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561  ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  นายธนาวุฒิ รักษ์หนู